Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio LinhVề dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghi có đồng chí Nguyễn Văn Giảng – Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí: Dương Đức Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Anh – HUV, Trưởng phòng TNMT huyện; Các Đồng chí trong các ban đảng, VP huyện ủy.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong BCH đảng bộ xã, TT HĐND, UBND,UBMT; trưởng các ngành, đoàn thể xã và đông đảo Đảng viên trong toàn Đảng bộ.