Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

CÁN BỘ, HỘI VIÊN HỘI LHPN XÃ GIO CHÂU CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIXây dựng NTM đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Trong thời gian qua Hội LHPN xã Gio Châu đã thực hiện có hiệu quả ngày thứ 7 NTM, vận động chị em và bà con hiến đất, hiến cây, mở rộng các trục đường, trồng hoa, cây cảnh tại tuyến đường chính của thôn Hà Trung được đông đảo chị em và ba con hưởng ứng.