Kinh tế - thị trường - Xã Gio Châu - Gio Linh

Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020

Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình hạn hán

Xã Gio Việt ra quân thu gom rác thải

Tập huấn về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN giai đoạn 2017-2025

Lãnh đạo huyện thăm các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam