Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

Tổng quan về xã Gio Châu 

Gio Châu là một xã thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

* Địa lý:

- Xã Gio Châu nằm vùng giữa huyện Gio Linh, có vị trí địa lý:

- Phía bắc giáp xã Thị trấn Gio Linh và xã Phong Bình;

- Phía nam giáp xã Gio Quang và Linh Hải;

- Phía tây giáp xã Gio Sơn, Gio An;

Xã Gio Châu có diện tích đất tự nhiên của xã: 1718,51ha; có 1107 hộ, 4693 nhân khẩu.

* Lịch sử:

Xã Gio Châu được thành lập vào năm 1976 trên cơ sở tách ra từ xã Gio Lễ anh hùng (gồm Gio Châu, thị trấn Gio Linh và một phần Phong Bình ngày nay) để trở thành một đơn vị hành chính độc lập.

* Kinh tế:

Kinh tế xã Gio Châu chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với hơn 174 ha đất trồng lúa 2 vụ, 135 ha cao su, 53 ha hồ tiêu, 02 ha trồng hoa và khoảng 150 ha trồng các loại cây màu, rau, cây công nghiệp ngắn ngày...giá trị nông nghiệp chiếm tỷ trọng 54% kinh tế địa phương và thu hút 60% lao động trong độ tuổi.

Bên cạnh ngành sản xuất chính là trong nghiệp, thời gian qua kinh tế địa phương có những chuyển biến mạnh mẽ, các cơ sở SXKD tăng cả số lượng và quy mô, các doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng phát triển, các nhà máy, xí nghiệp ở KCN Quán ngang hoạt động ổn định đã giải quyết một lượng lớn lao động địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2020, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 36 triệu đồng, năm 2021 đạt 39 triệu đồng/người/năm.