Liên hệ - Xã Gio Châu - Gio Linh

UBND xã Gio Châu

  • Địa chỉ: Hà Trung, Gio Châu,Gio Linh, Quảng Trị
  • Số điện thoại: (+84) 233 3 888 888
  • Email:giochau@quangtri.gov.vn