Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio LinhChiều ngày 17/3/2023, Hội Nông dân xã Gio Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMT xã, trưởng các đoàn thể xã, trưởng trạm y tế xã; đại diện ngân hàng Liên Việt, Công ty cp Bình Điền Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo các thôn, trường học trên địa bàn và 63 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 415 hội viên nông dân trong toàn xã. 

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 kéo dài, giá cả nông sản giảm làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, kinh doanh của nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng, song với truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã Gio Châu đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ- đổi mới- phát triển” đại hội đã bầu ra BCH khoá 7 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí. Bầu 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu hội nông dân huyện Gio Linh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2023-2028.

                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thu hiền