Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

KỲ HỌP THỨ 4, HĐND XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Hôm nay, ngày 13/5/2022 - HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề).

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Giảng - PBTTT Huyện ủy - CTHĐND huyện; đồng chí Hoàng Đình Nam - UVBTV - TBDV HU; dự kỳ họp còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo BTC huyện ủy, Phòng nội vụ huyện; tham dự kỳ họp có 24/24 đại biểu HĐND xã khoá XIII.Kỳ họp đã nhất trí quyết nghị 2 nội dung:

Thứ nhất: Thống nhất phương án sử dụng diện tích đất hoán đổi Công ty TNHH MTV Cao su Quảng trị phục vụ chương trình mục tiêu xây dụng NTM. 

Thứ hai: Bầu bổ sung chức danh Phó CTUBND xã và chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.