Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio LinhTham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Minh – chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Ban chấp hành cấp uỷ các chi bộ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội , cấp ủy chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy chi bộ căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 100% chi bộ và cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã khen thưởng 04 tập thể, 10 các nhân có thành tích trong 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

                                                        Các tập thể được khen thưởng

                                                       Các cá nhân được khen thưởng