Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

Ngày 20/5/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Gio Châu tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Hồng Quân - HUV - Bí thư Huyện đoàn cùng các đồng chí trong BTV Huyện đoàn; Đồng chí Nguyễn Hữu Thi - BT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND cùng các đồng chí BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các đoàn thể xã; Các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo BGH các trường học, trạm y tế trên địa bàn; Tham dự Đại hội có 50 Đoàn viên ưu tú. 

 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã hiện có 5 chi đoàn. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn đã có sự phát triển hiệu quả và từng bước được nâng cao. Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, Đoàn thanh niên xã đã tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đoàn viên, thanh niên, góp phần vào việc định hướng lý tưởng, xây dựng niềm tin, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Việc bồi dưỡng, kết nạp Đoàn viên được quan tâm đảm bảo đúng quy định và gắn với triển khai thực hiện tốt chương trình đồng hành với thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Đoàn xã đã giới thiệu cho Đảng 22 đoàn viên ưu tú đề nghị cử đi học lớp cảm tình đảng, giới thiệu kết nạp 16 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hàng năm đều có 100% chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi đoàn yếu kém. Các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên thanh niên được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tiêu biểu là phong trào thanh niên tình nguyện. Đoàn thanh niên toàn xã đã phát huy vai trò xung kích, tham gia lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác phòng chống thiên tai; đảm bảo TTATXH. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc luôn được triển khai đồng bộ hiệu quả. Hàng năm thanh niên xã luôn phát huy vai trò xung kích tham gia nghĩa vụ quân sự, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chương trình đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thường xuyên như: Tình nguyện chung tay xây dựng NTM, tình nguyện bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội được quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả…

Phát biểu tại Đại hội đồng chí  Bí thư Đảng ủy và đồng chí Bí thư Huyện đoàn đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên xã trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới các đồng chí đề nghị Đoàn thanh niên xã tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động để thanh niên phát triển toàn diện; đổi mới nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh; xây dựng chương trình phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần cùng xã nhà về đích Nông thôn mới.

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới Đại hội Đoàn TNCS HCM xã Gio Châu đã bầu BCH gồm 7 đồng chí, tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu Đồng chí Lê Thị Thùy Linh giữ chức Bí thư xã Đoàn, đồng chí Trần Đoàn Quốc Vương giữ chức vụ Phó bí thư xã đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội, đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gio Linh sắp tới

 

                                                                                                                                   HỒ THỊ KIM NHUNG