Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/6/2022, Tổ đại biểu số 3 HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Gio Châu trước kỳ họp thứ Mười, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thái Văn Mưu, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng các đồng chí đại diện các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được ngheTổ ĐB số 3 HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Sau khi nghe báo cáo kết quả của huyện, có 8 cử tri với 24 lượt đã có các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Hỗ trợ Nhân dân về giá cả sản phẩm nông nghiệp; công tác quy hoạch đất, cấp GCNQSD đất; xây dựng nông thôn mới...

 

 Sau khi nghe cử tri có ý kiến, lãnh đạo UBND xã; các phòng ban chuyên môn huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga - UVTV TBTG Huyện ủy - thay mặt Tổ ĐB đã giải trình và làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền tiếp tục trình lên kỳ họp HĐND huyện xem xét giải quyết theo quy định.