Chi tiết bài viết - Xã Gio Châu - Gio Linh

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2020

Ngày 28/9, Ban CHQS huyện Gio Linh đã tổ chức khai mạc đợt huấn luyện tự vệ khối các cơ quan, đơn vị của huyện và lực lượng tự vệ các cơ quan Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.Ngày 28/9, Ban CHQS huyện Gio Linh đã tổ chức khai mạc đợt huấn luyện tự vệ khối các cơ quan, đơn vị của huyện và lực lượng tự vệ các cơ quan Trung ương, tỉnh và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng chí Thượng tá Trần Phong Vấn - UVTV Huyện ủy - CHT Ban Chỉ huy quân sự huyện phát biểu khai mạc huấn luyện.

 

 

Trong thời gian huấn luyện từ ngày 28/9 đến ngày 04/10, 93 học viên sẽ được quán triệt một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, DQTV, giáo dục QP-AN, DBĐV, động viên quốc phòng, bên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản có liên quan; tình hình AN-CT, trật tự ATXH ở địa phương; đường lối, quan điểm chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta,…kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn. Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động của tự vệ khối cơ quan, từng bước xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh toàn diện; sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra./.

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện