Trang chủ - Xã Gio Châu - Gio Linh

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2022)!

 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 Cổng dịch vụ công quốc gia
hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020

Ngày 30/7, Ban Điều hành Chương trình OCOP huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 cho cán bộ phụ trách nông nghiệp, giám đốc các Hợp tác xã, Trưởng các thôn, khu phố.

Lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình hạn hán

Xã Gio Việt ra quân thu gom rác thải

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

UBND xã Gio Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022

Ngày 14/12/2022, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và xây dựng cơ sở năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2020

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân